Bytový dům pro příjmově vymezené osoby

SYNER Morava a.s.

Bytový dům pro příjmově vymezené osoby

Dispozice - 9 x jednopokojový byt s kuchyňským koutem a 7 x dvoupokojový byt s kuchyňským koutem, z toho v 1 NP jsou dva byty řešeny jako bezbariérové: 1 x jednopokojový a 1 x dvoupokojový. Objekt je řešen jako chodbový s vnitřním, podílně umístěným jednoramenným schodištěm.
Objekt je proveden jako zděný trojtakt z keramických bloků a monolitickými ŽB stropy a schodištěm. K zastřešení je použito dřevěných sbíjených příhradových nosníků a plechové krytiny Ranila včetně klempířských prvků. Osvětlení a odvětrání objektu je řešeno plastovými okny v barvě bílé a čtyřmi kruhovými střešními okny do schodišťového prostoru. V sociálních zařízeních je proveden keramický obklad a dlažba, která je i ve společných prostorech. V obytných místnostech je položena povlaková krytina PVC. Součástí objektu jsou i kuchyňské kouty včetně spotřebičů. Objekt je zateplen termopláštěm tl. 50 mm s povrchovou úpravou probarvenou omítkou a keramickým obkladem.
Jedná se novostavbu třípodlažního objektu s valbovou střechou. Součástí objektu je i připojení na inženýrské sítě ( vodovodu včetně vodoměrné šachty, kanalizace, teplovodu ), pouze elektro přípojka není součástí dodávky. Objekt je napojen na okolní zpevněné plochy chodníky ze zámkové dlažby.

Místo stavby: Chropyně

Odběratel: Město Chropyně

Finanční objem: 13 198 021 CZK

Working...