CESEB - centrum experimentální, systematické a ekologické biologie

SYNER Morava a.s.

CESEB - centrum experimentální, systematické a ekologické biologie

 

Termín realizace: od: 12/2011 do: 11/2013

 

Zhotovitel: Sdružení pro realizaci CESEB (IMOS Brno, a. s. + SYNER Morava, a. s.). Generální dodávka dostavby Žluté etapy výstavby Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích jako pracoviště pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost Masarykovy univerzity při uskutečňování akreditovaných studijních programů. Novostavba čtyř pavilonů včetně spojovacího koridoru, objekt skleníku včetně technologie a řízení, pěstební a výukové zahrady, veškeré vnitroareálové inženýrské sítě, chodníky a zpevněné plochy, sadové úpravy. Součástí díla je dodávka skladovací technologie, technologie chlazených místností a doplnění technologie energocentra.

Místo stavby: Brno

Odběratel: Masarykova univerzita

Finanční objem: 427 229 054 CZK

Working...