Integrovaný systém managementu

SYNER Morava a.s.

Systém řízení

TUV

Společnost SYNER Morava, a.s. má zavedený systém řízení jakosti již od roku 2000 podle ČSN EN ISO9002:1995 a v roce 2001 vytvořila integrovaný systém řízení jakosti a environmentálního managementu zavedením a používáním normy ČSN EN ISO 14001:1997. V dalších letech společnost přešla na procesní systém řízení podle ČSN ISO 9001:2009.

 

Se soustavným vytvářením podmínek pro neustálý rozvoj integrovaného systému managementu klade společnost důraz na osvojování si principů řízení jakosti, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, při plnění všech právních předpisů a jiných požadavků. Pravidelně je monitorováno plnění všech požadavků norem ISO 9001, 14001a OHSAS 18001, prováděna analýza získaných údajů s cílem neustále zlepšovat současnost integrovaného systému managementu a spokojenost zákazníka s výsledky naší práce.

Vymezení procesního systému

Integrovaný systém managementu je vymezen pro obory činností:

  • návrh a provádění pozemních, průmyslových a inženýrských staveb, jejich změn a odstraňování
  • obnova památkových objektů

 

Vztahuje se na všechny útvary společnosti spojené se stavební činností, které mají zapojené pracovníky do procesů uzavření smlouvy, návrh, příprava zakázky, nakupování a realizace zakázky. Společnost má zpracovánu integrovanou příručku jakosti a interní organizační řády, směrnice, metodické pokyny a postupy v souladu s požadavky norem ISO 9001, 14001a OHSAS 18001.

 

Zásady integrovaného systému managementu

Při budování integrovaného systému managementu byla aplikována koncepce odpovídající požadavkům norem ISO 9001, 14001a OHSAS 18001, zejména:

  • veškeré činnosti vztažené k problematice jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP jsou dokumentovány,
  • za funkčnost systému odpovídá představitel vedení pro integrovaný systém managementu jmenovaný ředitelem společnosti,
  • veškeré činnosti týkající se jakosti dokončeného díla jsou vždy přiřazeny k jednotlivým požadavkům podle ČSN EN ISO 9001s odpovědností konkrétních pracovníků za jejich stoprocentní naplnění,
  • byl zaveden kontrolní systém jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP aplikací vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol,
  • generálním ředitelem byl jmenován tým interních auditorů, který podle ročního programu kontroluje funkčnost a shodu systému a navrhuje opatření pro jeho zlepšování,
  • našim zákazníkům nabízíme k využití pro realizaci jejich zakázek udržovaný sortiment ekologicky příznivých materiálů a ekologicky šetrných výrobků.

 

Důležité stránky

Aktuality

29. 10. 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti SYNER Morava, a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními...

Working...