Představení společnosti

Historie, stabilita, velikost, síla ...

Poslední reference

Dokončené projekty společnosti

Certifikát výjimečnosti

Získané certifikáty a další ocenění

Syner sponzoring

Sponzorské akce a zajímavé projekty

Stavební úpravy bytového jádra Brno – Kohoutovice, Voříškova 2
Brno - Kohoutovice, Voříškova 2
1/11
MÍSTO STAVBY
Brno - Kohoutovice, Voříškova 2
FINANČNÍ OBJEM
42 100 000 Kč
ODBĚRATEL
Statutární město Brno
PÁR SLOV O PROJEKTU

Rekonstrukce 214 bytů - jádro (koupelna + WC), kuchyňská linka, podlahy.   Termín realizace: 06/2016 - 10/2016   Číst více »

Dopravní VaV centrum
2/11
MÍSTO STAVBY
FINANČNÍ OBJEM
85 845 300 CZK
ODBĚRATEL
Strabag, a. s., pobočka Brno
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 09/2012 do: 08/2013   Jedná se o provedení stavebních prací - sádrokartonové konstrukce, ocelové konstrukce, záměčniské konstrukce, truhlářské konstrukce, podlahy, obklady a dlažby, interiéry a sadové úpravy, Součástí prací je i dodávka a montáž sloupko - příčkové hliníkové fasády. Dodávka... Číst více »

Domov seniorů Kréta
3/11
MÍSTO STAVBY
FINANČNÍ OBJEM
68 700 000 CZK
ODBĚRATEL
Domov seniorů Kréta a. s.
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 11/2011 do: 10/2012   Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající budovy - přebudování bývalé vojenské nemocnice na Domov pro seniory. Rekonstruovaný objekt má 4 nadzemní podlaží a novou přístavbu jídelny v 1. PP. K objektu jsou provedeny nové přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy. Součástí... Číst více »

Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62
4/11
MÍSTO STAVBY
FINANČNÍ OBJEM
25 496 363 CZK
ODBĚRATEL
Statutární město Brno
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 11/2011 do: 08/2012   Předměten díla je rekonstrukce stávajících bytů a nebytových prostor, vybudování nových bytů v podkroví, oprava památkově chráněné fasády do dvora, výměna oken a dveří ve dvorní části, repase stávajících oken v uliční části, výměna střešní krytiny, napojení domu... Číst více »

Poliklinika Konstancie, zdravotní středisko, Brno - Komín
Brno
5/11
MÍSTO STAVBY
Brno
FINANČNÍ OBJEM
25 022 449 CZK
ODBĚRATEL
PPV Invest, s. r. o.
PÁR SLOV O PROJEKTU

Zdravotní středisko Konstancie se nachází v ulici Dělnická v Brně - Komíně. Budova navazuje na polyfunkční dům na nároží ulic Svratecké a Dělnické, postavený v první etapě stavby. Poliklinika má výhodné spojení s centrem města veřejnou dopravou. Přístavba budovy kliniky je dvoupatrová. Vstup do budovy slouží rovněž... Číst více »

Novostavba bytového domu na ulici Bohuslava Martinů, Brno, I. etapa
Brno
6/11
MÍSTO STAVBY
Brno
FINANČNÍ OBJEM
184 729 381 CZT
ODBĚRATEL
BM bd, a. s.
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 10/2010 do: 06/2012   Jedná se o výstavbu bytového domu o třech nadzemních podlaží a třech podzemních podlaží. Bytový objekt s parkováním automobilů pod zatravněnou terasou objektu ve dvorní části. Na terase je parková zeleň. Objekt je usazen na ozeleněnou terasu. Pod terasou se nachází podzaemní... Číst více »

Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium Kroměříž
Kroměříž
7/11
MÍSTO STAVBY
Kroměříž
FINANČNÍ OBJEM
32 736 147 CZK
ODBĚRATEL
Město Kroměříž
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 08/2013 do: 04/2012   Sdružení Pozemní stavitelství Zlín a. s. x SYNER Morava, a. s. Číst více »

Domov pro seniory Šanov, blok A, blok B a blok C
8/11
MÍSTO STAVBY
FINANČNÍ OBJEM
76 439 000 CZK
ODBĚRATEL
DS Morava a. s.
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 02/2009 do: 04/2012 Novostavba domova s pečovatelskou službou. Jedná se o tři dvoupodlažní objekty vyzdívané klasickou metodou, z toho krajní objekt je doplněn o jídelnu s kuchyní. Součástí dodávky bylo provedení veškerých prací HSV i PSV (včetně zemních prací a napojení na inženýrské sítě). Součástí... Číst více »

Domov seniorů Bassova
9/11
MÍSTO STAVBY
FINANČNÍ OBJEM
38 502 168 CZK
ODBĚRATEL
Pixabelly Bassova s. r. o.
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 03/2011 do: 11/2011 Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající budovy - objektu bydlení na domov pro seniory. Předmět díla tvořily bourací práce, vyzdívky stěn, příček, obklady stěn sádrokartonem, dodávka obvodového pláště, fasády, otvorových prvků vč. vnitřních dveří, provedení monolitických... Číst více »

Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě, II. - IV. etapa
Nové Město na Moravě
10/11
MÍSTO STAVBY
Nové Město na Moravě
FINANČNÍ OBJEM
323 720 197 CZK
ODBĚRATEL
Kraj Vysočina
PÁR SLOV O PROJEKTU

Výstavba interního pavilonu nemocnice v Novém M. n. M., realizace rozdělena do 3 etap v průběhu tří let. Realizace ve sdružení Unistav a. s. x PKS Inpos a. s. x Hochtief CZ a. s. x SYNER Morava, a. s. Celá rekonstrukce a dostavba Interného pavilonu probíhala po etapách, a to ve ztížených podmínkách bez omezení provozu kliniky i nemocnice.... Číst více »

Integrovaný plán rozvoje města v problémové obytné zóně města - technické zhodnocení pláště budov skupiny domů 3
Brno
11/11
MÍSTO STAVBY
Brno
FINANČNÍ OBJEM
21 951 771 CZK
ODBĚRATEL
Statutární město Brno
PÁR SLOV O PROJEKTU

Termín realizace: od: 07/2010 do: 04/2011 Technické zhodnocení fasády bytových domů v Brně, ulice Francouzská 76 a 80, Spolková 15, Cejl 83 a 95. Číst více »

Certifikát výjimečnosti
08/2007 SYNER MORAVA
tuv

Společnost SYNER MORAVA, a.s. má zavedený systém řízení řízení jakosti již od roku 2000 podle ČSN EN ISO 9002:1995 a v roce 2001 vytvořila integrovaný systém řízení jakosti a enviromentálního managementu zavedením a používáním normy ČSN EN ISO 14001:1997. V dalších letech společnost přešla na procesní systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Se soustavným vytvářením podmínek pro neustálý rozvoj integrovaného systému managementu klade společnost důraz na osvojování si principů řízení jakosti, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, při plnění všech právních předpisů a jiných požadavků. Pravidelně je monitorováno plnění všech požadavků norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001, prováděna analýza získaných údajů s cílem neustále zlepšovat současnost integrovaného systému managementu a spokojenost zákazníka s výsledky naší práce.

Jazz v Zemance & Koncert pro Kociánku

Zemanka, Kociánka

Working...