Developerské projekty

SYNER Morava a.s.

V posledním období se firma stále více zaměřuje na výstavbu objektů pro bydlení. První významnější aktivitou byla výstavba v Nehvizdech u Prahy. Pracovníci firmy si však stále více uvědomovali nutnost aktivního vytváření stavebních zakázek - a to znamená tvorbu vlastních developerských projektů. Developerský projekt lze stručně charakterizovat následujícími kroky:

 

 • Výběr vhodné lokality a nemovitosti
 • Zpracování marketingového záměru
 • Zajištění financování
 • Nákup nemovitosti
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Vlastní stavební práce
 • Prodej hotového produktu ( byty, kanceláře atd. )

 

Jednotlivé etapy se mezi sebou prolínají a většinou je celý projekt rozložen do období minimálně dvou let. Developerský projekt však kromě přínosu znamená i ekonomickou zátěž. Firma musí nejprve investovat ( z vlastních zdrojů nebo za pomocí úvěru ) do nákupu nemovitosti. Z dosud realizovaných developerských projektů lze jmenovat:

 

 • Výstavba rodinných a řadových domů v Kunovicích (více viz. Reference)
 • Půdní nástavba v Praze, ul. Na Plzeňce
 • Výstavba bytového domu v Kroměříži, ul. Kotojedská

 

Do budoucna se firma chce zaměřit na výstavbu polyfunkčních domů ve vhodných lokalitách především v Praze a okolí.

Důležité stránky

Aktuality

29. 10. 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti SYNER Morava, a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními...

Working...