Historie společnosti

SYNER Morava a.s.

SYNER Manďák a. s. je nejstarší stavební firmou v okrese Kroměříž, která si od svého založení v roce 1990 vydobyla dominantní postavení v oblasti čistých provozů, tedy novostaveb a rekonstrukcí nemocnic s poliklinikou. Do výčtu patří též stavby škol, a to včetně dodávek stravovacích provozů, stavby domovů s pečovatelskou službou, stejně jako dodávky pro soukromý podnikatelský sektor, tedy výstavba průmyslových areálů a obchodních komplexů. Významnou oblastí činnosti firmy jsou stavby enviromentálního charakteru: jedná se především o čistírny odpadních vod a kanalizační sítě včetně kanalizačních přivaděčů. V posledním období se firma stále více zaměřuje na výstavbu objektů pro bydlení, a to včetně vlastních developerských projektů.

 

Firma se postupě transformovala ve společnost s ručením omezeným a v roce 1996 následně na akciovou společnost.

 

Společnost SYNER Manďák a.s. vystupuje převážně jako generální dodavatel a všechny stavby zajišťuje na klíč.

 

V letech 1990 a 1992 firma pracovala jako jediný dodavatel několika bytových objektů v německém Mnichově, kde si osvojila nejmodernější metody a technologie stavebních prací, které nyní uplatňuje na stavbách v České republice. Takto získaný náskok v kvalitě před ostatními firmami si firma snaží stále udržovat.

 

Po tragickém úmrtí majitele a zakladatele firmy koncem loňského roku došlo na základě rozhodnutí dědice k prodeji firmy a společnost SYNER Manďák a. s. se stala součástí silné skupiny S - Group.

Důležité stránky

Aktuality

29. 10. 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti SYNER Morava, a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními...

Working...