Profil a záměry rozvoje firmy

SYNER Morava a.s.

Stavby pro státní sektor

firma SYNER Morava, a.s. získala v regionu střední a jihovýchodní Moravy významné postavení

Průmyslové stavby pro zahraniční a tuzemské investory

např. BINDER magnety, LAZER, AEV, MEISTER MORAVIA

Stavby vodohospodářské

dodávky čistíren odpadních vod (včetně technologií), kanalizačních sběračů, přečerpávacích stanic a ostatních inženýrských sítí

Zastupování výrobců halových stavebních systémů a hal z ocelových konstrukcí

roční výstavba hal o celkové ploše cca 30.000 m2

Developerská činnost

developerská činnost na celém území ČR

Stavby pro zdravotnictví

významné postavení firmy SYNER Manďák v regionu Moravy jako dodavatele kompletních zdravotnických prostorů a provozů

Dodávka stavebních materiálů

přímo na stavby systémem Just-in-time, velko a maloobchodní prodej

Certifikace ČSN EN ISO a OHSAS

firma je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Společnost SYNER Morava, a.s. byla k 21.10.2004 zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky podle § 76 a následných zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Důležité stránky

Aktuality

29. 10. 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti SYNER Morava, a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními...

Working...