Společenská odpovědnost

SYNER Morava a.s.

1) POLITIKA OBLASTI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Vedení SYNER Morava,a.s. vyhlašuje pro další období budování akciové společnosti tuto politiku v oblasti společenské odpovědnosti:

  1. Zabezpečujeme zvyšování povědomí a angažovanost našich pracovníků v oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek.
  2. Plníme požadavky normy SA 8000 v platném znění, plníme platné požadavky právních předpisů a jiné požadavky ke kterým se hlásíme a respektujeme mezinárodní právní dokumenty a jejich interpretace.
  3. Péče o zdraví a bezpečnost všech našich pracovníků je prioritním cílem naší akciové společnosti. Zajišťujeme bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí a uplatňováním prevence předcházíme možnému vzniku situací, které by mohly mít negativní dopady na bezpečnost a zdraví všech pracovníků.
  4.  Při předmětu podnikání a svých činnostech nevyužíváme dětskou práci, práci mladistvých a nucenou práci.
  5. Neuplatňujeme ani nepodporujeme diskriminaci, užívání psychického nebo fyzického nátlaku a nebráníme pracovníkům v uplatňování jejich práva na nezávislé smýšlení a konání. Respektujeme právo všech pracovníků na svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání.
  6. U svých dodavatelů prosazujeme požadavky z oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek.
  7. Monitorujeme realizované činnosti a výsledky systému společenské odpovědnosti a na základě provedeného vyhodnocení přijímáme opatření pro jeho další zlepšování.

Vedení akciové společnosti se plně ztotožňuje s požadavky systému společenské odpovědnosti a pracovních podmínek podle normy SA 8000 v platném znění, tyto prosazuje ve své rozhodovací činnosti a zavazuje se k vyčlenění potřebných zdrojů pro jeho udržování a k dalšímu zlepšování.

 

2) INFORMACE PRO VEŘEJNOST 

Vedení akciové společnosti SYNER Morava,a.s. pověřilo zástupce vedení pro oblast společenské odpovědnosti Ing. Petra Plačka k účasti na dostupných formách externí komunikace a dialogů o společenské odpovědnosti se všemi zainteresovanými stranami.

e-mail: placek@synermorava.cz

Důležité stránky

Aktuality

29. 10. 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti SYNER Morava, a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními...

Working...