Referenční stavby

SYNER Morava a.s.

50 b.j. Zábřeh, Bystřice pod Hostýnem

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 10/2002 do: 09/2003

 • Místo stavby: Bytřice pod Hostýnem
 • Odběratel: Město Bystřice pod Hostýnem
 • Finanční objem: 52 309 000 CZK

Čistírna odpadních vod - Beroun

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 12/2002 do: 08/2003

 • Místo stavby: Beroun
 • Odběratel: Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
 • Finanční objem: 28 750 000 CZK

Rekonstrukce školní jídelny, Chropyně a Základní škola Chropyně

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 06/2003 do: 08/2003

 • Místo stavby: Chropyně
 • Odběratel: Město Chropyně
 • Finanční objem: 10 600 000 CZK

Úprava vnitrobloku panelového sídliště Chropyně

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 06/2003 do: 08/2003 Provedení nových chodníků, dětského hřiště včetně palisády a hracích prvků.

 • Místo stavby: Chropyně
 • Odběratel: Město Chropyně
 • Finanční objem: 600 000 CZK

Hypermarket HYPERNOVA Kroměříž

Právě realizujeme

  Termín realizace: od: 01/2003 do: 07/2003 První Hypermarket HYPERNOVA v Kroměříži s prodejní plochou 5.600m2 v Kotojedské ulici....

 • Místo stavby: Kroměříž
 • Odběratel: Ahold Czech Republic a.s.
 • Finanční objem: 112 000 000 CZK

Výstavba Pavilonu pro matku a dítě - NsP Přerov, rekonstrukce interního pavilonu, I., II. etapa, rekonstrukce 6. NP na JIP

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 06/1999 do: 06/2003 Rekonstrukce staršího pavilonu z let 1910 - 1915. Byla provedena sanace celého objektu proti zemní...

 • Místo stavby: Přerov
 • Odběratel: NsP Přerov
 • Finanční objem: 198 000 000 CZK

Komunikace - HYPERNOVA Kroměříž

Právě realizujeme

Vybudování rozsáhlého parkoviště se zámkovou dlažbou pro cca 250 vozidel, zpevněných ploch s živičným povrchem pro zásobovací dvůr, příjezdové...

 • Místo stavby: Kroměříž
 • Odběratel: Ahold Czech Republic a.s.
 • Finanční objem: 5 500 000 CZK

Zpevněné plochy - ČOV Morkovice

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 08/2002 do: 04/2003

 • Místo stavby: Morkovice
 • Odběratel: Město Morkovice - Slížany
 • Finanční objem: 1 800 000 CZK

Železniční stanice Napajedla, rekonstrukce WC, vybudování čistírny odpadních vod

Právě realizujeme

Předmětem díla je kompletní vnitřní rekonstrukce objektu WC pro cestující včetně všech řemesel a vybudování nové čistírny odpadních vod...

 • Místo stavby: Napajedla
 • Odběratel: České dráhy a.s.
 • Finanční objem: 2 000 000 CZK

Rekonstrukce a oprava ZŠ Řehořova, Brno

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 11/2001 do: 08/2002 Demolice stávající budovy a novostavba železobetonového skeletu na velmi omezeném prostoru staveniště...

 • Místo stavby: Brno
 • Odběratel: Statutární město Brno Městská část Brno-Černovice
 • Finanční objem: 31 355 500 CZK

ISŠ-COP, Valašské Meziříčí, rekonstrukce škoní jídelny

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 06/2002 do: 08/2002

 • Místo stavby: Valašské Meziříčí
 • Odběratel: Integrovaná střední školaCentrum odborné přípravy
 • Finanční objem: 14 511 000 CZK

Tělocvična ZŠ Žeranovice a Základní škola Chropyně

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 06/2001 do: 07/2002 Novostavba objektu přístavby učeben a tělocvičny základní školy v Žeranovicích. Nový objekt...

 • Místo stavby: Chropyně
 • Odběratel: Obecní úřad Žeranovice
 • Finanční objem: 20 000 000 CZK

Komunikace - Kunovice

Právě realizujeme

Komunikace

 • Místo stavby: Kunovice
 • Odběratel: investor - firma Manďák a.s
 • Finanční objem: 750 000 CZK

Rekonstrukce dětského hřiště, Rumunská, Zachar II

Právě realizujeme

Dětské hřiště slouží pro malé děti předškolního věku. Dětské hřiště bylo provedeno dle norem ČSN. Najdeme zde dvoumístnou houpačku,...

 • Místo stavby: Kroměříž
 • Odběratel: Město Kroměříž
 • Finanční objem: 900 000 CZK

Pavilon okresní nemocnice Kyjov

Právě realizujeme

  Termín realizace: od: 06/2000 do: 12/2001 Asanace staršího pavilonu a novostavba železobetonového monolitického skeletu. Objekt obsahuje...

 • Místo stavby: Kyjov
 • Odběratel: Okresní nemocnice Kyjov
 • Finanční objem: 140 000 000 CZK

Čistírna odpadních vod Kvasice

Právě realizujeme

Termín realizace: od: 04/2001 do: 11/2001 Novostavba ČOV pro obec Kvasice lečí v těsné blízkosti řeky Moravy. Stavba je realizována pro...

 • Místo stavby: Kvasice
 • Odběratel: obecní úřad Kvasice
 • Finanční objem: 34 000 000 CZK
začátek | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | konec

Working...