Domov seniorů Bassova

SYNER Morava a.s.

Domov seniorů Bassova

Bassova

Termín realizace: od: 03/2011 do: 11/2011

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající budovy - objektu bydlení na domov pro seniory. Předmět díla tvořily bourací práce, vyzdívky stěn, příček, obklady stěn sádrokartonem, dodávka obvodového pláště, fasády, otvorových prvků vč. vnitřních dveří, provedení monolitických konstrukcí vč. železobetonových základových pasů a výztuží pasů, střecha. Dále byly prováděny podlahové konstrukce, úpravy povrchů vnitřních, práce elektro (silnoproud i slaboproud), dodávky zdravotechniky, vytýpění, MaR, vzduchotechniky a výtahy. Součástí díla byly rovněž dodávky vnitřního vybavení - interiérů.

Místo stavby:

Odběratel: Pixabelly Bassova s. r. o.

Finanční objem: 38 502 168 CZK

Working...