Dům s pečovatelskou službou

SYNER Morava a.s.

Dům s pečovatelskou službou

Dum_s_pecovatelskou_sluzbou 2

Termín realizace: od: 04/2003 do: 07/2005

Objekt se nachází v okrajové části obce Žabčice, na konci ulice Zemědělská v těsní blízkosti lokality s nově navrženou výstavbou rodinných domů Žabčice-Unkovická.

Objekt domu je navržen jako funkčně diferencovaný celek, který zajišťuje potřebnou pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům.

Je sestaven ze 3 samostatných částí a to ze dvou ubytovacích objektů a provozně společenského křídla se spijovacím krčkem. Půdorys budovy je nepravidelného tvaru. Vstupní,provozně společenské křídlo je přízemní s otevřeným átriem. Obě obytná křídla jsou patrová a propojena komunikačním traktem se schodištěm a výtahem.

Místo stavby: Žabčice

Odběratel:

Finanční objem: 24 430 532 CZK

Working...