Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě, II. - IV. etapa

SYNER Morava a.s.

Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě, II. - IV. etapa

Nemocnice

Výstavba interního pavilonu nemocnice v Novém M. n. M., realizace rozdělena do 3 etap v průběhu tří let. Realizace ve sdružení Unistav a. s. x PKS Inpos a. s. x Hochtief CZ a. s. x SYNER Morava, a. s. Celá rekonstrukce a dostavba Interného pavilonu probíhala po etapách, a to ve ztížených podmínkách bez omezení provozu kliniky i nemocnice. Nejdříve byly provedeny demolice nevyhovujících objektů a bourací práce spojenés propojením přístavby se stávajícím objektem. Realizace II. etapy spočívala ve výstavbě rehabilitačního pavilonu s vodoléčebným sálem a bazénem. Ve III. etapě byla realizována přístavba severního křídla a rekonstrukce severní části stávajícího pavilonu. Ve IV. etapě pak byla realizována přístavba jižního křídla a rekonstrukce jižní části stávajícho pavilonu interních oborů. Přístavby byla provedeny jako 5-ti podlažní do úrovně stávajícho objektu. Konstrukčně se jedná o železobetonový bezprůvlakový skelet s cihelnou vyzdívkou z keramických bloků, založený plošně na železobetonových patkách a pasech.

Místo stavby: Nové Město na Moravě

Odběratel: Kraj Vysočina

Finanční objem: 323 720 197 CZK

Working...