Objekt hromadného parkování a sportovní klub, spodní stavba - I. etapa

SYNER Morava a.s.

Objekt hromadného parkování a sportovní klub, spodní stavba - I. etapa

Výkop stavební jámy a založení stavby na pilotách, základových patkách provázanými základovými pasy a zmonolitnění betonovou deskou vyztuženou 2x sítí KARI včetně kotevních prvků skeletu. Provedení ležaté kanalizace a drenáže včetně šachet s izolací FATRAFOL. Provedení dojezdu výtahové šachty vč. izolace FATRAFOL.

Místo stavby:

Odběratel: ELMA-THERM spol. s r.o.

Finanční objem: 8 514 479 CZK

Working...