Obřadní síň Kroměříž

SYNER Morava a.s.

Obřadní síň Kroměříž

Obradni_sin_Kromeriz_

Termín realizace: od: 06/2005 do: 07/2005

Jedná se o vnitřní úpravy společenského sálu, který slouží pro pořádání svatebních obřadů,společenská setkání apod. Při úpravě interiéru nebylo zasahováno do nosných konstrukcí objektu.Došlo k většímu prosvětlení místnosti odstraněním tmavého obložení a následnému provedení světlé štukové omítky.Bylo také provedeno nové osvětlení,podhledy,vyměna vnitřních dvoukřídlých dveří a renovace starého dřevěného nábytku.

Místo stavby:

Odběratel:

Finanční objem: 2 292 253 CZK

Working...