Poliklinika Konstancie, zdravotní středisko, Brno - Komín

SYNER Morava a.s.

Poliklinika Konstancie, zdravotní středisko, Brno - Komín

Poliklinika_Konstancie,_zdravotni_stredisko,_Brno_-_Komin_

Zdravotní středisko Konstancie se nachází v ulici Dělnická v Brně - Komíně. Budova navazuje na polyfunkční dům na nároží ulic Svratecké a Dělnické, postavený v první etapě stavby. Poliklinika má výhodné spojení s centrem města veřejnou dopravou. Přístavba budovy kliniky je dvoupatrová. Vstup do budovy slouží rovněž pacientům s omezenou schopností pohybu. V přízemí se nachází lékárna, parkoviště opatřené zakladači, komerční prostory a kancelář správy budov. V dalších podlažích jsou ordinace lékařů. Budova má výtah, spučástí vybavení je rovněž zabezpečovací a kamerový systém. Zemní práce a základy: Před zahájením vlastní stavby bylo nutné zabezpečit sousední pozemek před sesuvem hřebíkováním ve dvou až čtyřech řadách. Na hřebíky byla osazena výztuž z KARI sítě a proveden nástřik betonem na celkovou tloušťku až 150mm. Vlastní stavba je založena na základových pasech se železobetonovou deskou. budova je opatřena protiradonovou ochranou. Svislé nosní konstrukce: Jsou celkem 4, vždy pro 2 auta. Mají hydraulický pohon.Jejich stěny jsou z pohledového betonu, dno je opatřeno jímkou. Svislé obvodové a dělicí konstrukce: Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel, dělicí stěny ordinací a čekáren tloušťky 150 mm jsou sádrokartonové, na každé straně s dvojitým opláštěním a jsou opatřeny zvukovou izolací. Střecha: Je plochá, tepelně izolovaná, se zátěžovou vrstvou kačírku. Tepelné izolace: Fasádu budovy zatepluje minerální vata, u styku se zemí je jako izolant použit extrudovaný polystyren XPS, podlahy izoluje polystyren EPS. Úpravy vnitřních povrchů: Vyzdívané stěny jsou omítnuty dvouvrstvou vápennou omítkou, sádrokartonové stěny jsou tmeleny a broušeny, pohledové betony, zbavené nečistot, nemají další úpravu.

Místo stavby: Brno

Odběratel: PPV Invest, s. r. o.

Finanční objem: 25 022 449 CZK

Working...