Přístavba dílen praktické výuky ISŠT COP Zlín

SYNER Morava a.s.

Přístavba dílen praktické výuky ISŠT COP Zlín

Pristavba_dilen_prakticke_vyuky_ISST_COP_Zlin

Termín realizace: od: 08/2004 do: 05/2005

SO 01 - Přístavba dílen praktické výuky je umístěna ze západní strany stávajícího objektu, je nepodsklepená, se dvěmi nadzemními podlažími.
Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany.
V 1. NP objektu jsou umístěny odborné učebny polygrafické, ve 2. NP jsou umístěny učebny zámečníků, svařovací dílna, sklad, šatna a sociální zařízení.
Svislé nosné konstrukce jsou zděné, v místě nosných rámů jsou pilíře z železobetonu 
Uvnitř dispozice 1. NP jsou sloupy provedeny ze železobetonu, ve 2. NP jsou sloupy ocelové.
Vodorovné nosné konstrukce: strop nad 1. NP je tvořen železobetonovou deskou, uloženou na obvodovém nosném zdivu a vnitřních železobetonových průvlacích. 
Strop nad 2. NP je tvořen konstrukcí střechy (sbíjené vazníky) s uložením na obvodové nosné stěny a vnitřní ocelové vazníky. Je proveden sádrokartonový podhled GKF 15 mm.
Nosnou konstrukci střechy sedlového tvaru tvoří sbíjené vazníky. Nad částí půdorysu 2.NP je proveden klasický krov pultové střechy. Střecha je zastřešena krytinou z pozinkovaného plechu.

Místo stavby:

Odběratel: Integrovaná střední škola technická – COP Zlín

Finanční objem: 22 106 765 CZK

Working...