Rekonstrukce komunikací Přerov

SYNER Morava a.s.

Rekonstrukce komunikací Přerov

Termín realizace: od: 04/2005 do: 08/2005

V rámci rekonstrukce ulice Ztracené v Přerově byla provedena demolice stávajících zpevněných ploch (vozovka, chodníky) a kanalizačních přípojek včetně vpustí. Bylo provedeno kompletní nové napojení domovních kanalizačních přípojek a nově zřízených uličních vpustí. U čtyř šachet kanalizační stoky byla provedena výměna stropů. V části ulice byla realizována výměna kabelu VN a zřízeny zbývající plynovodní přípojky.
Při postupu prací byla na základě provedených zkoušek provedena lokální sanace podloží komunikace kamenivem nebo kamenivem zpevněným cementem. Následně zřízena nová vozovka s asfaltobetonovým povrchem a nové chodníky se zámkovou dlažbou. Ulice byla osazena novým dopravním značením.

Místo stavby: Přerov

Odběratel: Město Přerov

Finanční objem: 11 524 140 CZK

Working...