Sanace pláště chladící věže v areálu Cukrovaru v Prosenicích

SYNER Morava a.s.

Sanace pláště chladící věže v areálu Cukrovaru v Prosenicích

Termín realizace: od: 04/2005 do: 06/2005

Stávající chladící věž je umístěna v areálu Cukrovaru v Prosenicích v prostoru u skladového sila. Jedná se věž typu Itterson 26 m..
Předmětem rekonstrukce byla sanace poškozeného betonového pláště z vnitřní i vnější strany a stěny kondenzační nádrže včetně dna. 
Postup prací byl rozdělen do tří etap:
První – očištění povrchu od usazenin a degradovaných částí povrchu tlakovou vodou, včetně očištění povrchu obnažené výztuže. 
Druhá – ochrana obnažené výztuže nátěrem a vyspravení poškozených míst povrchu betonových ploch materiálem Ardex. 
Třetí – penetrace povrchu betonových ploch a jejich nátěr barvou. Současně byla provedena oprava zámečnických prvků ( zábradlí na koruně věže, žebřík, kotvení pro clony ) a hromosvodu.

Místo stavby: Prosenice

Odběratel: Hanácká potravinářská společnost s.r.o.,

Finanční objem: 3 159 145 CZK

Working...