Stavba tělocvičny základní školy

SYNER Morava a.s.

Stavba tělocvičny základní školy

Zabcice_-_stavba_telocvicny_zakladni_skoly_

Termín realizace: od: 07/2004 do: 07/2004

Objekt se nachází na částečně zastavěném pozemku v ulici Školní, navazující na stávající objekt základní školy se kterým je provozně spojena.

Objekt tělocvičny je navržen jako hala pro sportovní činnost školy a to cvičení na nářadí, pohybová cvičení a hry.V mimoškolní činnosti je k dispozici širší veřejnosti a z tohoto důvodu je také přístup umožněn samostatnými vnějšími dveřmi, nezávisle na provozu školy.

Místo stavby:

Odběratel:

Finanční objem: 21 511 583 CZK

Working...