Zateplení uliční fasády bytového domu

SYNER Morava a.s.

Zateplení uliční fasády bytového domu

V rámci rekonstrukce fasády objektu bylo provedeno zateplení systémem HASIT v tloušťce 100 mm s probarvenou omítkou a štítové stěny pohledu byly zatepleny termoizolačním nátěrem ThermoShield. Byla provedena výměna klempířských prvků za nové v materiálu TiZn dle projektu a proveden nátěr stávajících prvků včetně lokální výměny poškozené střešní krytiny.

Místo stavby:

Odběratel: Správa majetku Města Kroměříže

Finanční objem: 2 201 070 CZK

Working...