Zlepšení tepelně tech. vlastností objektů SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15

SYNER Morava a.s.

Zlepšení tepelně tech. vlastností objektů SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15

Termín realizace: od: 05/2014 do: 09/2014

Místo stavby: Vyškov

Odběratel: SOŠ a SOU Vyškov

Finanční objem: 26 390 724 CZK

Working...